יוזמת ז'נבה - כנסים
כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו
כנס "הסכם בתוך שנה"
מושב 2: ייעוד, ארגון וניהול המו"מ - אל"מ (מיל.) שאול אריאלי

תקציר הכנס - הסכם בתוך שנה

מושב פתיחה: למה 2008?

מושב 2: ייעוד, ארגון וניהול המו"מ

מושב 3: בין הקברניטים לנושאים והנותנים - מי מחליט מה

מושב 4: תפקיד מערכת הביטחון במו"מ - רא"ל

מושב 5: הערוץ הפלסטיני, הערוץ הסורי והיוזמת הערבית - קוים מקבילים או מתנגשים

מושב ארוחת הערב: כבוד נשיא המדינה

מושב 7: ממשל בוש, הקהילה היהודית בארה"ב - תפקידים עיקריים

מושב 8: מקבלי החלטות ודעת הקהל - מי משפיע על מי

מושב 9: לקחים פלסטינים מהמו"מ עם ישראל

מושב הסיום

Powered by
אריאלי עסק בעיקר בהתוויית קוים ועקרונות לתהליך המבנה:
א. יש לסכם על עקרונות ופרמטרים ברורים בתחילת הדרך. (זה מה שעושים לבני ועריקאת כיום).
ב. בניית תכנית יישום של הסכם: מערך היערכות מחדש של צה"ל, בניית מנגנון בינ"ל לטיפול בפליטים, משך החלת פינוי-פיצוי, וכדומה.
ג. התניות הדדיות: הגדרת מה כל צד צריך לעשות כדי שהצד השני יעשה את המהלך הבא.
ד. ראש צוות המו"מ חייב להיות גורם פוליטי, וראש מנהלת המו"מ צריך להיות גורם מקצועי.
ה. בנושאים כמו ביצוע "צעדים בוני יציבות" צריכה להיות כתובת אחת מטפלת, כלומר עבודה משולבת ומתואמת של אותה מנהלת ואותו ראש צוות מו"מ.
ו. העמדות למו"מ יוכנו על ידי מערך הכנה מקצועי, שיורכב מקבוצות עבודה.
ז. המבנה של מערך ניהול המו"מ צריך להיות מורכב מראש הממשלה בראש, ראש צוות מו"מ, צוות היגוי שרים, מנהלת מו"מ, שאחראית על צוותי עבודה מקצועיים. חשיבות עליונה יש לכך שמאחרי כל עבודת המטה תהיה כתובת אחת שתרכז ותתכנן את הדברים.
ח. הקמת גופים חדשים היא תהליך שמצריך זמן, ולכן יש לעבוד על בסיס גופים קיימים.
ט. נכון להיות ישנו ראש צוות מו"מ, אך אין עדיין ראש מנהלה. וועדת היגוי השרים היא חלקית. יש להרכיב צוותי מו"מ.