מזכר וואי (1998)
כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו

מזכר וואי (1998)

את הנוסח של מזכר וואי בשפה האנגלית ניתן להוריד בקובץ מצורף בסיום המסמך בעברית.

המפורטים להלן הם צעדים להקלת יישום הסכם הביניים
בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה מיום 28 בספטמבר 1995
("הסכם הביניים") והסכמים קשורים אחרים כולל התרשומת
לתיק מ-17 בינואר 1997 (להלן יכונו "ההסכמים הקודמים")
כדי שהצדדים הישראלי והפלסטיני יוכלו לקיים את
מחוייבויותיהם ההדדיות באופן יעיל יותר, כולל אלה המתייחסות
להערכויות מחדש הנוספות ולביטחון, בהתאמה. צעדים
אלה נועדו להתבצע באופן מקביל, שלב אחר שלב, בהתאם למזכר
זה וללוח הזמנים המצורף. הם כפופים להוראות ולתנאים
הרלבנטיים של ההסכמים הקודמים ואינם גוברים על דרישותיהם
האחרות.


הערכויות מחדש נוספות
I.

השלבים הראשון והשני של ההערכויות מחדש הנוספות

א.

בהתאם להסכם הביניים ולהסכמים שנעשו לאחריו, היישום
על ידי הצד הישראלי של ההערכויות מחדש הנוספות הראשונה
והשניה יכלול העברה לצד הפלסטיני של 13% מאזור C כמפורט להלן:

1.

1% לאזור A.

12% לאזור B.

הצד הפלסטיני הודיע שיקצה שטח/שטחים המגיעים לכדי
3% מתוך אזור B שדלעיל שיוגדרו כשטחים ירוקים ו/או שמורות
טבע. הצד הפלסטיני הודיע עוד שהם יפעלו בהתאם
לסטנדרטים מדעיים מבוססים, ושלפיכך לא יחולו שינויים במעמד של
השטחים האלה, מבלי לפגוע בזכויותיהם של התושבים
המתגוררים כיום בשטחים אלה כולל בדואים; בעוד שסטנדרטים אלה
אינם מתירים בניה חדשה בשטחים אלה, תחזוקתם של כבישים ובנינים
קיימים תוכל להמשך.

הצד הישראלי ישמר בשטחים ירוקים/שמורות טבע אלה
את האחריות המכריעה לבטחון על מנת להגן על ישראלים
ולהתמודד עם איום הטרור. פעילויות ותנועות של כוחות
המשטרה הפסלטינית יוכלו להתבצע לאחר תאום ואישור; הצד
הישראלי ישיב לבקשות כאלו בהקדם.

כחלק מן היישום האמור של ההיערכויות מחדש הנוספות
הראשונה והשניה, 14.2% מאזור B יהפכו לאזור A.
2.

השלב השלישי של ההערכויות מחדש הנוספות

בנוגע להוראות הסכם הביניים (מכתבי המזכיר כריסטופר לשני
הצדדים מיום 17 בינואר 1997 המתייחסים לתהליך ההערכות מחדש
הנוספת, תהיה ועדה שתדון בשאלה זו. ארה"ב תעודכן באופן שוטף.

ב.

בטחון

II.

בהוראות על ההסדרים הבטחוניים בהסכם הביניים, הצד
הפלסטיני הסכים לנקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע מעשי
טרור, פשע ועוינות המכוונים נגד הצד הישראלי, נגד
אנשים המצויים בסמכות הצד הישראלי ונגד רכושם, כשם שהצד
הישראלי הסכים לנקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע
מעשי טרור, פשע ועוינות המכוונים נגד הצד הפלסטיני, נגד
אנשים המצויים בסמכות הצד הפלסטיני ונגד רכושם.
שני הצדדים גם הסכימו לנקוט באמצעים משפטיים נגד עבריינים
שבתחומי סמכותם ולמנוע הסתה זה כנגד זה על ידי ארגונים,
קבוצות או אנשים כלשהם בתחום סמכותם.

שני הצדדים מכירים בכך שזהו אינטרס חיוני שלהם
ללחום בטרור ולהאבק באלימות בהתאם לנספח I להסכם הביניים
ולתרשומת לתיק. הם אף מכירים בכך שהמאבק בטרור
ואלימות חייב להיות מקיף בכך שהוא עוסק בטרוריסטים,
בתשתית התומכת בטרור, ובאווירה התורמת לתמיכה בטרור.
עליו להיות מתמשך וקבוע לאורך זמן, בכך שלא יכולות
להיות הפסקות בפעילות נגד טרוריסטים ותשתיתם. עליו להעשות
בשיתוף פעולה בכך שאף מאמץ לא יכול להיות אפקטיבי
באופן מלא ללא שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני וחילופים
מתמשכים של מידע, תפישות ופעולות.

בהתאם להסכמים הקודמים, היישום של מחויבויות הצד הפלסטיני
לביטחון, שיתוף פעולה ביטחוני ונושאים אחרים יהיה כמפורט
להלן במהלך תקופות הזמן המפורטות בלוח הזמנים המצורף:

פעולות ביטחוניות
א.

הוצאה אל מחוץ לחוק ומאבק בארגוני טרור

1.
הצד הפלסטיני ידאג לפרסם את מדיניותו של אפס סובלנות
לטרור ולאלימות כלפי שני הצדדים.

א.

הצד הפלסטיני יחלוק עם ארה"ב תכנית עבודה שתעובד על ידו
ולאחר מכן יחל מיד יישומה להבטחת המאבק השיטתי והיעיל
נגד ארגוני טרור והתשתית שלהם.
ב.

בנוסף לשיתוף הפעולה הביטחוני הבילטרלי ישראלי-פלסטיני,
ועדה אמריקאית-פלסטינית תתכנס מדי שבועיים לבחינת
הצעדים הננקטים לחיסול תאי הטרור והתשתית התומכת
אשר מתכננת, מממנת, נותנת אספקה ומסייעת לטרור. בפגישות
אלה, הצד הפלסטיני יודיע לארה"ב באופן מלא על הצעדים
שנקט כדי להוציא אל מחוץ לחוק את כל הארגונים (או פלגים
של ארגונים, לפי המתאים) שהם בעלי אופי צבאי,
טרוריסטי או אלים ואת התשתית התומכת שלהם וכדי למנוע מהם
לפעול באזורים שתחת סמכותו.

ג.

הצד הפלסטיני יעצור את האנשים הספציפיים החשודים
בביצוע עבירות של אלימות וטרור למטרת חקירה נוספת, והעמדה
לדין וענישה של כל האנשים המעורבים במעשי אלימות וטרור.

ד.

ועדה אמריקאית-פלסטינית תתכנס כדי לסקור ולהעריך
מידע הנוגע להחלטות על העמדה לדין, הענשה או צעדים משפטיים
אחרים המשפיעים על המעמד של אנשים החשודים בעידוד או
בביצוע מעשי אלימות וטרור.

ה.

איסור כלי נשק לא חוקיים

2.
הצד הפלסטיני יבטיח שמתקיימת מסגרת משפטית אפקטיבית
כדי לאסור בפלילים, בהתאם להסכמים הקודמים, כל יבוא,
ייצור או מכירה בלתי מורשית, רכישה או אחזקה של כלי
יריה, תחמושת או כלי נשק באזורים המצויים תחת סמכות
פלסטינית.

א.
בנוסף, הצד הפלסטיני יגבש ויישם באופן נמרץ ומתמשך, תכנית
שיטתית לאיסוף וטיפול הולם בכל הפריטים הבלתי חוקיים כאמור
בהתאם להסכמים הקודמים. ארה"ב הסכימה לסייע בביצוע תכנית זו.

ב.
ועדה אמריקאית-פלסטינית-ישראלית תוקם לסייע ולחזק את
שיתוף הפעולה במניעת הברחה או הכנסה בלתי חוקית אחרת של
כלי נשק או חומרי נפץ לתוך השטחים המצויים תחת סמכות פלסטינית.

ג.
מניעת הסתה


3. 
בהסתמך על נוהג בינלאומי רלבנטי ובהתאם לסעיף
XXII (1) של הסכם הביניים והתרשומת לתיק, הצד
הפלסטיני יוציא צו האוסר על כל סוגי ההסתה
לאלימות או טרור, ולהקמת מנגנונים לפעולה שיטתית
נגד כל הביטויים או האיומים באלימות או טרור.
צו זה יהיה תואם לחקיקה הישראלית הקיימת אשר
עוסקת באותו נושא.
א.

ועדה אמריקאית-פלסטינית-ישראלית תפגש על
בסיס קבוע כדי לעוקב אחר מקרים של הסתה אפשרית
לאלימות או טרור ולתת המלצות ודיווחים על
האופן למנוע הסתה כזו. הצדדים הישראלי, הפלסטיני
והאמריקאי ימנו כל אחד לועדה מומחה לתקשורת,
נציג של מערכת אכיפת החוק, מומחה לחינוך ואיש
ציבור נבחר המכהן כיום או שכיהן בעבר.

ב.
שיתוף פעולה ביטחוני

שני הצדדים מסכימים ששיתוף הפעולה הביטחוני ביניהם יבוסס
על רוח של שותפות ויכלול, בין היתר את הצעדים הבאים:

ב.
שיתוף פעולה בילטרלי

יהיה שיתוף פעולה בילטרלי ביטחוני מלא בין שני הצדדים
אשר יהיה מתמשך, אינטנסיבי ומקיף.
1.
שיתוף פעולה בתחום הזיהוי הפלילי

יתקיימו חילופים של מומחיות, הדרכה וסיוע אחר בתחום הזיהוי הפלילי.


2.
ועדה טרילטרלית

בנוסף לשיתוף הפעולה הבילטרלי ישראלי-פלסטיני, ועדה
רמת דרג אמריקאית-פלסטינית-ישראלית תתכנס לפי הנדרש ולא
פחות מפעם בשבועיים להעריך איומים קיימים, להתמודד
עם מכשולים כלשהם לשיתוף פעולה ותאום אפקטיביים ולטפל
בצעדים הננקטים למאבק בטרור ובארגוני הטרור.
הועדה תשמש גם כפורום שיטפל בנושא התמיכה החיצונית בטרור.
בפגישות אלה, הצד הפלסטיני יביא לידיעת חברי הועדה,
באופן מלא, את תוצאות החקירות שלו בנוגע לחשודים בטרור
שכבר מצויים במעצר והמשתתפים יחליפו ביניהם מידע רלבנטי
נוסף. הועדה תדווח באופן סדיר למנהיגים של שני הצדדים
על מצב שיתוף הפעולה, התוצאות של הפגישות והמלצותיה.

3.

נושאים אחרים

ג.
המשטרה הפלסטינית

1.
הצד הפלסטיני יספק רשימה של השוטרים שלו לצד הישראלי בהתאם
להסכמים הקודמים.
א.

אם הצד הפלסטיני יבקש סיוע טכני, ארה"ב הביעה את נכונותה
לסייע לעמוד בצרכים אלה בשיתוף פעולה עם תורמות אחרות.

ב.

ועדת הפיקוח וההיגוי, כחלק מתפקידיה, תעקוב אחר היישום של
הוראה זו ותדווח לארה"ב.
ג.

אמנת אש"ף

הועד הפועל של ארגון השחרור הפלסטיני והמועצה
הפלסטינית המרכזית יאשרו מחדש את המכתב מ-22 בינואר 1998
מיושב ראש אש"ף יאסר ערפאת אל הנשיא קלינטון בנוגע
לביטול הוראות האמנה הלאומית הפלסטינית אשר אינן תואמות
את חילופי המכתבים בין אש"ף לממשלת ישראל מיום 9/10
בספטמבר 1993. יו"ר אש"ף ערפאת, יו"ר המועצה הלאומית
הפלסטינית, ויו"ר המועצה הפלסטינית יזמינו אח חברי המל"פ,
וכן את חברי המועצה המרכזית, המועצה, וראשי המשרדים
הפלסטינים לכינוס בו ישא דברים הנשיא קלינטון,
לצורך אישור מחודש של תמיכתם בתהליך השלום של ההחלטות
המוזכרות לעיל של הועד הפועל ושל המועצה המרכזית.

2.
עזרה משפטית בעניינים פליליים

בין יתר הדרכים של עזרה משפטית בעניינם פליליים,
הבקשות למעצר ולהעברה של חשודים ונאשמים בהתאם לסעיף II (7)
לנספח IV של הסכם הביניים יוגשו (או יוגשו מחדש)
באמצעות המגנגון של הועדה המשפטית המשותפת הישראלית-פלסטינית
ותענינה בהתאם לסעיף f) (7) II) תוך ארבעה שבועות
ממועד הגשתן. ארה"ב התבקשה על ידי הצדדים לדווח על בסיס
קבוע על הצעדים הננקטים כדי להיענות לבקשות האמורות.

3.
זכויות אדם ושלטון החוק

בהתאם לסעיף XI (1) לנפסח I של הסכם הביניים,
ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשטרה הפלסטינית תפעיל סמכויות
ואחריויות כדי ליישם מזכר תוך התייחסות ראויה לנורמות
בינלאומייות מקובלות של זכויות אדם ושלטון החוק, ותונחה על
פי הצורך להגן על הציבור, לשמור על כבוד האדם ולהמנע מהטרדה.

4.
ועדות ביניים ועניינים כלכליים

III.

הצדדים הישראלי והפלסטיני מאשרים מחדש את מחויבותם
לחיזוק היחסים ביניהם ומסכימים על הצורך לקדם באופן
פעיל פיתוח כלכלי בגדה המערבית ועזה. בהקשר זה, הצדדים
מסכימים להמשיך או לחדש את פעילות כל הועדות הקבועות
אשר הוקמו על פי הסכמם הביניים, כולל ועדת הפיקוח
וההיגוי, הועדה הכלכלית המשותפת (JEC), הועדה לעניינים
אזרחיים (CAC), הועדה המשפטית, והועדה הקבועה לשיתוף פעולה.

1.

הצדדים הישראלי והפלסטיני הסכימו על הסדרים אשר
יאפשרו את הפתיחה בזמן של אזור התעשייה עזה. הם גם סיכמו
"פרוטוקול בנוגע להקמה ולהפעלה של שדה התעופה הבינלאומי
ברצועת עזה במהלך תקופת הביניים."

2.

שני הצדדים יחדשו באופן מיידי את המשא ומתן על המעבר
הבטוח. בכל הנוגע לציר הדרומי, הצדדים יעשו את מיטב
המאמצים לסכם את ההסכם תוך שבוע מהכניסה לתוקף של
מזכר זה. הפעלת הציר הדרומי תתחיל בהקדם האפשרי לאחר
מכן. בכל הנוגע לציר הצפוני, המשא ומתן ימשך במטרה
להגיע להסכם בהקדם האפשרי. היישום יתבצע בהקדם לאחר מכן.

3.

הצדדים הישראלי והפלסטיני מכירים בחשיבות הרבה של
נמל עזה לפיתוח הכלכלה הפלסטינית, ולהרחבת הסחר הפלסטיני.
הם מתחייבים לפעול ללא דיחוי להשגת הסכם שיאפשר
את הבניה וההפעלה של הנמל בהתאם להסכמים קודמים. הועדה
הישראלית-פלסטינית תחדש את עבודתה מיד במטרה לסכם
את הפרוטוקול תוך שישים ימים, אשר יאפשר את התחלת
הבניה של הנמל.

4.

שני הצדדים מכירים בכך שסוגיות משפטיות בלתי פתורות
משפיעות לרעה על היחסים שבין שני העמים. לפיכך הם יאיצו
מאמצים דרך הועדה המשפטית להתייחס לסוגיות משפטיות
תלויות ועומדות וליישם פתרונות לנושאים אלה בזמן הקצר
ביותר האפשרי. הצד הפלסטיני יספק לצד הישראלי עותקים מכל
החוקים שלו שבתוקף.

5.

הצדדים הישראלי והפלסטיני גם יתחילו בדיאלוג אסטרטגי
כלכלי כדי להדק את יחסיהם הכלכליים. הם יקימו בתוך
המסגרת של הועדה הכלכלית המשותפת ועדה אד-הוק למטרה זו.
ועדה זו תבחן את ארבעת הנושאים שלהלן: (1) מסי קניה
ישראליים; (2) שיתוף פעולה במאבק בגניבות רכב; (3) טיפול
בחובות שלא שולמו על ידי פלסטינים; (4) ההשפעה על תקנים
ישראלים כהסכמי סחר והרחבה של רשימות A1 ו-A2.
הועדה תגיש דו"ח ביניים תוך שלושה שבועות מהכניסה לתוקף של
מזכר זה, ותוך ששה שבועות תגיש את מסקנותיה והמלצותיה ליישום.

6.
שני הצדדים מסכימים באשר לחשיבות של המשך הסיוע
הבינלאומי של התורמות כדי לסייע ליישום על ידי שני הצדדים
ההסכמות שהושגו. הם גם מכירים בצורך בתמיכה מוגברת
של מצד התורמות לפיתוח כלכלי של הגדה המערבית ועזה. הם
מסכימים לפנות במשותף לקהילת התורמות לארגון כנס
מיניסטריאלי לפני תום 1998 לשם השגת מחויבויות לרמות
סיוע מוגברות.
7.

משא ומתן על מעמד הקבע

שני הצדדים יחדשו באופן מיידי את המשא ומתן על מעמד
הקבע על בסיס מואץ ויעשו מאמץ נחוש להשיג את היעד
המשותף של השגת הסכם עד 4 במאי 1999. המשא ומתן יהיה
מתמשך וללא הפרעה. ארה"ב הביעה את נכונותה לסייע
במשא ומתן זה.

IV.
פעולות חד צדדיות

V.

מתוך הכרה בצורך ליצור אוירה חיובית למשא ומתן, אף אחד
מן הצדדים לא ייזום או יעשה כל צעד לשינוי מעמד הגדה
המערבית ורצועת עזה בהתאם להסכם הביניים.

מצורף: לוח זמנים

מזכר זה יכנס לתוקף עשרה ימים מיום החתימה.
נעשה בוושינגטון, DC, ב-23 באוקטובר 1998.


בשם אש"ף:
יאסר עראפאת בשם ממשלת ישראל:
בנימין נתניהו

עדה: ארצות הברית
William J. Clinton--------------------------------------------------------------------------------


לוח זמנים


הערה: ההתייחסויות בסוגריים שלהלן הן לפסקאות של "מזכר נהר
ואיי" אשר לוח זמנים זה הינו נספח בלתי נפרד שלו. נושאים שאינם
כלולים בלוח הזמנים יבוצעו לפי המועדים הקבועים בגוף המזכר.

1. עם הכניסה לתוקף של המזכר:

תחילת פעילות הועדה להערכות מחדש הנוספת השלישית (B)I)).
יחלקו עם ארה"ב את תכנית העבודה הביטחונית הפלסטינית (b)(1)(A)II)).
שיתוף פעולה ביטחוני בילטרלי מלא (B)II)(1)).
תחילת פעילות ועדה טרילטרלית לשיתוף פעולה בטחוני (B)II)(3))
ועדות ביניים מתחדשות וממשיכות; תחילת פעילות ועדה אד-הוק כלכלית (III)
תחילת משא ומתן מואץ על מעמד הקבע (IV)


2. כניסה לתוקף - שבוע 2:

תחילת יישום תכנית העבודה הביטחונית (II)(A)(1)(B);
תחילת פעילות הוועדה לפי סעיף c)(1)(A)II)
מתקיימת מסגרת לכלי נשק בלתי חוקיים (a)(2)(A)II));
דו"ח יישום פלסטיני (b)(2)(A)II))
תחילת פעילות הועדה נגד הסתה; מוצא הצו (a)(3)(A)II))
הועד הפועל של אש"ף מאשר מחדש את מכתב האמנה (C)II)(2))
שלב 1 של ההערכות מחדש הנוספת מתבצע: C 2% ל-B 7.1% ,B ל-A;
פקידים ישראליים מכירים למקבילהם הפלסטיניים כנדרש את האזורים;
ההיערכות מחדש הנוספת מבוצעת; דיווח על יישום ההערכות מחדש
הנוספת (A)I))

3. שבוע 2 - 6:

המועצה המרכזית הפלסטינית מאשרת מחדש את מכתב
האמנה (שבועות שני עד רביעי) (C)II)(2))
המל"פ וארגונים פלסטינים אחרים מאשרים מחדש את המכתב בענין
האמנה (שבועות רביעי עד ששי) (C)II)(2))
כינון התכנית לאיסוף כלי נשק (b)(2)(A)II)) ושלב איסוף (c)(2)(A)II));
הוועדה מתחילה פעילות ומדווחת על פעילויות
דיווח הוועדה נגד הסתה (a)(1)(A)II))
ועדה אד-הוק כלכלית: דו"ח ביניים בשבוע שלישי; דו"ח סופי בשבוע ששי (III)
רשימת שוטרים (b)(3)(C)II)); תחילת הפיקוח של ועדת הפיקוח
וההיגוי (c)(1)(C)II))
שלב 2 של יישום ההערכות מחדש: C 5% ל-B; פקידים ישראליים מכירים
למקביליהם הפלסטיניים כנדרש את האזורים; ההערכות מחדש הנוספת
מבוצעת; דיווח על יישום ההערכות מחדש הנוספת (A)I))

4. שבוע 6 - 12:

שלב איסוף כלי נשק (b)(2)(A)II)); הועדה לפי סעיף (c)(2)(A)II))
מדווחת על פעילויותיה
דיווח הועדה נגד הסתה (b)(3)(A)II))
ועדת הפיקוח וההיגוי מדווחת לארה"ב על רשימת שוטרים (c)(1)(C)II))
שלב 3 של יישום ההערכות מחדש הנוספת: C 5% ל-C 1% ,B ל-A,
B 7.1% ל-A; פקידים ישראליים מכירים למקביליהם
הפלסטיניים כנדרש את האזורים; ההערכות מחדש הנוספת
מבוצעת; דיווח על יישום ההערכות מחדש הנוספת (A)I))

5. לאחר שבוע 12:

הפעילויות המתוארות במזכר ממשיכות כנדרש ולפי הצורך, לרבות:
ועדה טרילטרלית לשיתוף פעולה ביטחוני (B)II)(3))
ועדה (c)(1)(A)II))
ועדה (e)(1)(A)II))
ועדה למניעת הסתה (b)(3)(A)II))
ועדה לשלב השלישי של ההערכות מחדש הנוספת (B)I))
ועדות ביניים (III)
מו"מ מואץ על מעמד הקבע (IV)