כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו

דו"ח הרשות הפלסטינית לסטטיסטיקה לגבי ההתנחלויות

(03/08/2008)

"אל-קודס", 3.8.08
רמאללה – "מרכז הסטטיסטיקה הפלסטיני" מוסר בדו"ח שנתי שהתפרסם היום כי מספר נקודות ההתנחלות בסוף 2007 בגדה המערבית הגיע ל- 440, מהן 144 התנחלויות, 96 מאחזים בתוך גבולות ההתנחלויות, 109 מאחזים מחוץ לגבולות ההתנחלויות, 43 התנחלויות המסווגות כאחרות, ו- 48 בסיסי צבא. חלוקת ההתנחלויות למחוזות מראה כי במחוז ירושלים המזרחית נמצא מספר ההתנחלויות הגדול ביותר (26 התנחלויות), מהן 16 שסופחו לישראל, ולאחר מכן מחוז רמאללה ואל-בירה (24 התנחלויות).

מספר ההתנחלויות הנמוך ביותר נמצא במחוז טול כרם (3 התנחלויות), אחריו מחוז ג'נין (5 התנחלויות). הפרסום מעלה כי סך השטח שהפלסטינים מנועים מלהיכנס אליו מגיע ל 38.3% מהגדה המערבית. סך כל השטח הבנוי בנקודות ההתנחלות השונות מגיע ל- 235.209 קמ"ר.

הדו"ח הסטטיסטי ציין כי ההערכות מצביעות כי מספר המתנחלים בגדה המערבית בסוף 2007 הגיע ל- 483,453, בהשוואה ל- 466,005 מתנחלים בסוף שנת 2006, כלומר גידול בשיעור של 3.74% במהלך השנתיים הנידונות. כמו כן, הדו"ח ציין כי מספר המתנחלים בגדה המערבית גדל פי 39 בין השנים 1972-2007. לצורך השוואה מספר היהודים בשטח שבין ארץ ישראל/ פלסטין ההיסטורית, כולל הגולן, גדל במהלך השנים הללו רק פי 2 בקירוב. 

בנוסף לכך מציינים הדו"חות כי רוב ההתנחלויות מרוכזות במחוז ירושלים המזרחית, היכן ששיעורן הגיע ל- 53% מסך ההתנחלויות בגדה המערבית. ההתנחלויות במחוז ירושלים המזרחית מונות 256,037 איש, מהם 194,695 מתנחלים שחיים באזור 1J (אותו החלק ממחוז ירושלים המזרחית שישראל סיפחה בכוח כשכבשה את הגדה המערבית ב- 1967). אחרי מחוז זה ניצב מספר המתנחלים במחוז ראמאללה ואל-בירה (81,851) מחוז בית לחם (50,507), ומחוז סלפית (30,947). המחוז עם מספר המתנחלים הנמוך ביותר הוא מחוז טובאס (1,319). 

בנוגע לאופיין של ההתנחלויות בגדה המערבית, הדו"ח ציין כי מספר ההתנחלויות העירוניות בגדה המערבית הגיע ל- 45 בסוף 2007, מהן 22 בירושלים המזרחית. תושבי התנחלויות עירוניות אלו מהווה 87.9% מהסך הכולל של המתנחלים. 98.8% מהמתנחלים בירושלים המזרחית גרים בהתנחלויות עירוניות, וכך גם 93.8% מהמתנחלים במחוז קלקיליה, 83.8% מהמתנחלים במחוז ראמאללה ואל-בירה,ו- 72.4% מהמתנחלים במחוז סלפית. אין התנחלויות עירוניות במחוזות ג'נין, טובאס, טול כרם, יריחו ובעמק הירדן. 

הדו"ח ציין כי הפרסומים של השנה שעברה מצביעים על כך מספר ההתנחלויות הכפריות בגדה המערבית הגיע ל- 99. רובן מסווגות כהתנחלויות קהילתיות (54 במספר) בהן גרים 43,820 מתנחלים. לאחר מכן ישנם המושבים, שמספרם מגיע ל- 17, ובהם גרים 3,464 מתנחלים. 

הדו"ח הצביע על כך שפיזור המתנחלים בגדה המערבית בהסתמך על המועצות המקומיות בסוף שנת 2007 היה כך:
מ.א. שומרון: 34 התנחלויות בהן חיים 71,493 מתנחלים.
מ.א. בקעת הירדן (נקראת גם ערבות הירדן): 19 התנחלויות בהן חיים 4,710 מתנחלים.
מ.א. מטה בנימין: 31 התנחלויות בהן חיים 132,369 מתנחלים.
מ.א. גוש עציון: 16 התנחלויות בהן חיים 53,406 מתנחלים.
מ.א. הר חברון: 14 התנחלויות בהן חיים 12,328 מתנחלים. רוב ההתנחלויות האלו שוכנות במחוז חברון. 

מבחינת רקע דתי, מציין הדו"ח של "המרכז הפלסטיני לסטטיסטיקה" כי פרסומי 2007 מצביעים על כך שמספר יושבי ההתנחלויות הכפריות מגיע ל- 58,728 איש, החיים ב- 99 התנחלויות, מהן 38 הינן התנחלויות דתיות הכוללות 33,329 מתנחלים, 36 התנחלויות חילוניות הכוללות 10,496 מתנחלים ו- 8 התנחלויות מעורבות בהן חיים 7,736 מתנחלים. לגבי שאר ההתנחלויות אין פרטים לגבי הרקע הדתי של יושביהן. 

הדו"ח מסר כי רוב תושבי ההתנחלויות הכפריות חיים בהתנחלויות השייכות לתנועת "אמנה", תנועת ההתיישבות של "גוש אמונים", לפי החלוקה הבאה: 36 התנחלויות בהן חיים 29,296 מתנחלים, המהווים 49.9% מכלל המתנחלים הכפריים בגדה.