כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו

סמיח שביב, "אלאיאם": מה אחרי השותפות הפוליטית!!

פרופ' סמיח שביב, "אלאיאם" (16/03/2007)

מה שסוכם עד כה בנוגע להרכב ומצע ממשלת האחדות הוא יישום אמין ומדויק של "הסכם מכה", וכתוצאה מכך המשטר הפוליטי הפלסטיני כולו נכנס תחת שלב חדש, בעל תווי פנים שונות מבחינה מדינית וארגונית ביחס למה שהיה קיים מאז שנת 1969.

ישנם שני קטבים מרכזיים שנעשו לשליטים שרירותיים המחזיקים בהגה הראשי של האנייה הפלסטינית. ישנה הסכמה הדדית על מהלכי הדברים, לגבי כל מה שתלוי בשרירותיות שלטונית זו.
קשה לתאר את דקויות ההסכמה ההדדית ואת מהלכיה, אך ניתן לתאר את קושיים של שני אנשים לעמוד יחד כשקיים ביניהם שוני בחזון ובמצע. המזיגה המשותפת שלהם מאחרי הגה אחד נראית לא ברורה אם מניחים בצד את צורך השעה הדוחק לעמידה משותפת זו. כתוצאה מכך, ניתן לומר כי הסכמה הדדית מסוג זה תהיה חשופה בעתיד לזעזועים כאשר יבלטו הקשיים ותעמיק המחלוקת לגבי דרך ההסתכלות על הדברים ולגבי השיפוט האישי (אג'תהאדאת). אצל כל אחד מהצדדים קיימות סיבות שמביאות אותו לומר כי ניסיון זה היה בבחינת שלב מעבר שיסודו בטעות, וכי השותפות אינה יכולה להימשך. לדברים אלו ישנה תמיכה בקרב ציבור רחב בשני הצדדים.

מצד אחר, בהסתמך על אופי מצעה המדיני של הממשלה ועל הרכב הקואליציה, ניתן לומר בדרך הסתכלות שונה, כי ההסכמה ההדדית היא עניין שניתן להעמיקו, לפרטו ולפתח את נקודותיו בעתיד במטרה להגיע למה שניתן לכנות כמצע מדיני ברור שיכול ליצור מצב מדיני חדש. כל זאת בצל המדיניות הישראלית שמתכחשת כלפי הזכויות הלאומיות הפלסטיניות ולא מכירה בצד הפלסטיני כשותף למשא ומתן, בין אם מדובר בנשיאות או בממשלה. בהסתמך על דברים אלו, הרי שההגעה לתכנית החדשה תחייב מבחינה משפטית שינוי פוליטי וארגוני בתוך שני הקטבים המרכזיים, "פתח" ו"חמאס", דבר שיש לו השלכות על כלל העניין הפלסטיני.

במה שנוגע לתנועת "חמאס", הרי שהבחירה בשותפות המדינית, והתנאים המתחייבים מכך בפועל ועל פני השטח, הופכים את התנועה לעסוק במה שהיא נהגה להחשיב כ"יהרג ובל יעבור" (מחרמאת). אולי דבריו של אימאן אל-ט'ואהירי (מספר 2 באל-קאעדה) לפני מספר ימים ותשובת "חמאס" עליהם, יכולים להמחיש את גודלו של סלע המחלוקת העקרונית בתוך העולם האסלאמי. מחלוקות אלו מטילות את צילן על מצב הכוחות הפנימי ב"חמאס". מה שנבע מדברי אל-ט'ואהירי היה בבחינת הסתה של הקו הנוקשה ב"חמאס" כנגד הנהגתה, והחשבת השותפות הפוליטית כהיאחזות בכיסאות השרים, תמורת מכירת פלסטין ההיסטורית.בנוסף לתיקונים (אג'תהאדאת) ההסטוריים, ויישומם המדיני בתוך "חמאס", עוד צפויות השפעות ישירות ולא ישירות על תנועה זו, שיוציאו אותה מתוך יחידניותה ההיסטורית, אל מרחב הפעולה הלאומית המשותפת, ולעבר שיתוף האחרים, בין אם אלו הקומוניסטים, הלאומניים, הפטריוטים ואחרים!!!

במה שתלוי בתנועת "פתח", הרי שהיא מצויה באופן מודע בתוך משבר מסועף ועמוק שניתן להכריע לגביו רק דרך כינוס ועידה כללית. מכינוס ועידה כזו חייב לנבוע סוג של בירור פנימי באשר להגדרת תפקידים ארגוניים כוללת. אחרי בערך שנתיים של ניסיונות התכוננות לכינוס ועידה שכזו נהייה ברור כי המנגנונים הארגוניים, אשר היו מוצלחים בארבע הכינוסים הקודמים, הינם כבר חסרי תועלת. בנוסף לכך, בולט חידוש מכריע והיסטורי בחיי ומהלך "פתח", כשבפעם הראשונה בהיסטוריה שלה נהפכה התנועה בבחירות האחרונות לפרלמנט לחלק מהאופוזיציה אחרי שהפסידה את השלטון, והיא אינה נחשבת כתוצאה מכך כמפלגה השלטת, היכולה לאסוף את הרוב סביבה.
מפנים עמוקים מתרחשים בתוך "פתח" אך המפלגה עודנה נעה במסגרת הרחבה של עצמה. יתכן כי מה שהקפיא את המחלוקות בדרך להגעה אל מחוץ למסגרת המפלגה היא הימצאות "חמאס" ככוח מאיים עיקרי כלפי קיומה והמשכיותה של "פתח".
אך השותפות המדינית במסגרת ממשלת האחדות הלאומית מוציאה את הנתון הזה ממגרש "פתח", בעיקר אם מסגרתה של ממשלת האחדות יכולה להמשיך להוביל לתכנית מדינית מאוחדת.

ניסיונן של הנהגות "פתח" ו"חמאס" לענות על צרור השאלות הגורליות אשר למולן מביא להעמקת השינויים בתוך שני הקטבים המרכזיים הללו ולהעמקת המפנים בתוך הזירה הפוליטית הפלסטינית בכללותה.