כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו

פרופ' סמיח שביב, "אל-איאם": האם תתקיים וועידת הסתוו?!

(22/10/2007)

פרופ' סמיח שביב הינו מרצה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת ביר זית. הוא חבר בוועדת ההיגוי של "קואליציית השלום הפלסטינית/ יוזמת ז'נבה"

(תרגום- מטה יוזמת ז'נבה)

ביקורה של מזכירת המדינה האמריקאית, קונדוליסה רייס, הסתיים מבלי שהתאפשר לה לקבוע את מועד כינוס וועידת הסתוו, ומבלי לקבוע מי הם מוזמני וועידה זו. ברור היה כי במהלך ביקור רייס לא תשתמש ארה"ב בכוחה המדיני כדי ללחוץ על ישראל להגיע לנוסח הסכם בנוגע להצהרה משותפת ישראלית-פלסטינית, יתר על כן להיפך מכך, מזכירת המדינה האמריקאית רק הנמיכה את תקרת הציפיות עוד לפני תחילת ביקורה, והצהירה כי היא לא תפעיל כל לחץ לכך שישראל תסכים לדברים להם היא מתנגדת!
רייס משחקת את תפקיד נושא המכתבים מלא המרץ בין הישראלים לפלסטינים, כשברור לה לגמרי כי נקודות המחלוקת רבות ומסועפות ומחייבות מאמצים וזמן נוספים, בנוסף לאווירה שונה מהאווירה המדינית השוררת בישראל.

מה שהביעו הפלסטינים באופן רשמי הוא בבחינת חזרה על ציון עקרונות היסוד והקווים האדומים. היה באפשרותם להציע נקודת השקפה קשיחה שאין עליה מחלוקת, באופן שיפתח את המרחב לליכוד חלק מהפלגים. כנגד זאת עורר המאמץ האמריקאי את חמת חמאס. זו ראתה באווירה הקיימת הזדמנות נדירה לגיבוש אחדות פלסטינית שכנגד, שתתחרה עם הרשות על ייצוג העם הפלסטיני, דרך ניסיון להשתלט על אש"פ, כנציג הלגיטימי והיחיד של העם הפלסטיני.

וועידת דמשק תתכנס בדרך מנוגדת לרשות ולייצוגה את העם הפלסטיני. הוועידה מתכנסת דרך ניסיון לראות באש"פ מסגרת כללית, שניתן להשתלט עליה דרך וועידה עממית כללית ממנה תצמח וועדת מעקב, המורכבת מפלגים וכוחות פלסטינים שונים.

יתכן כי מה שמשקף את המהלך האמריקאי לכוון כינוס וועידה בינלאומית לשלום, ומהלך קבוצות וכוחות לכינוס וועידה עממית של פלגים בדמשק, היא קדחת הסכסוך במזרח התיכון, והניגוד הקיים בין הסידורים האמריקאים לבין כוח ההתנגדות למהלכי האמריקאים במזרח התיכון. קשה להתנבא כעת לגבי כינוס וועידת הסתוו באנאפוליס, כפי שקשה להתנבא לגבי דחייתה ואי-קיומה. כמו כן קשה גם להתנבא לאן יגיעו הדברים בוועידת דמשק, והאם תנבע ממנה וועדת מעקב חזקה, היכולה לחשק את המצב הפלסטיני באופן שיכול להביא להשתלטות על אש"פ, ולשנוי הנהגתה, או שמהלך העניינים יפתיע, ויביא להיווצרות מסמך אזורי שניתן לנצלו במסגרת מערכת הניגודים במזרח התיכון.

ניתן לומר כי ישנן יוזמות קיימות המהוות גורם בתחרות ההשפעה על המזרח התיכון, ועקב כך הגדרת עקרונות הצד הפלסטיני והעלאה מחדש של סוגיותיו, מהן: הפליטים, הגבולות, ירושלים והמים, נחשבת לפעולה מדינית הכרחית. פעולה זו עומדת בקנה אחד עם כללי המשחק המדיני, ועקב כך יכול הצד הפלסטיני הרשמי, המיוצג ע"י הרשות והמשלחת המוסמכת שלה, לסמן את וועידת דמשק כ"וועידה נגדית", המיוצגת ע"י רבדים מהחברה הפלסטינית והכוחות הפועלים בה. כך יופעל לחץ נוסף על ישראל וארה"ב, ועקב כך יהיה מוטל על הפלגים הלאומניים, ובראשם "החזית העממית לשחרור פלסטין", לחזור ולהדגיש כי הוועידה הנגדית באה במסגרת הדרישה הלאומית להבטיח את הזכויות הפלסטיניות הלגיטימיות, וכי הוועידה לא מהווה תחליף לאש"פ, ולא ניסיון הפיכה כמו זה שארע בעזה.