כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו

"רצועת הביטחון", גל"צ: דב וייסגלס בכנס "הסכם בתוך שנה" על היחסים בין הקברניטים לבין הנושאים והנותנים

(13/01/2008)

טלי ליפקין שחק: עכשיו נדבר על היעד שהציב הנשיא האמריקאי בוש באנאפוליס ושאותו שב ואשרר בביקורו כאן, הסכם עד סוף השנה, הסכם מדף וירטואלי, נון פייפר, הסדר סופי, אולי סתם חלום באספמיה. כנס שמקיימים אנשי יוזמת ז'נבה היום ומחר ידון בהתכנות של הסכם תוך שנה. בין המשתתפים בכנס עו"ד ומי שהיה מנהל לשכתו של אריאל שרון, מתווך, מוציא ומביא, דב וייסגלס שלום לך.

עו"ד דב וייסגלס: שלום

טלי ליפקין שחק: אתה מדבר בכנס על היחסים בין הקברניטים לבין הנושאים והנותנים, הדיאלוג שמתנהל בין שני הגורמים האלה ואני אשאל אותך ככה: עד כמה תלוי מימוש יעד כל כך מרחיק לכת שכזה בין נושאים ונותנים.

עו"ד דב וייסגלס: לא, עם כל הרצון המובן מאליו אולי שלי להחמיא לנושאים ולנותנים, הרי שמשקלם הוא שולי לגמרי. הבעיות העומדות ביסוד הקשיים בינינו לבין הפלסטינים הן כל כך שורשיות שגם נושא ונותן שהוא בחזקת קוסם לא יכול להן. אבל צריך לזכור בהקשר הזה שלא תכני החוזה או תכני ההסכם קובעים כמו יכולת יישומם.

טלי ליפקין שחק: כיוון שהנושא של הדיבור שלך בכנס הזה הוא באמת בקשר היחס בין קברניטים לבין נושאים ונותנים, מי בסוף קובע, או מי בסוף משפיע או מי קובע או מי משפיע על מי, אז אם אתה מדבר על היום שאחרי ברור שזה משקלם של הקברניטים שכבד יותר מזה של הנושאים ונותנים כי הם צריכים להוציא אל הפועל.

עו"ד דב וייסגלס: אם את מדברת איתי ברמה העקרונית או ברמה האוניברסלית, התשובה היא כמובן שהוא נכון מאד. אם את מדברת בהקשר הישראלי- פלסטיני המצב הוא לגמרי שונה, כל עוד הפלסטינים או הממשל המרכזי הפלסטיני איננו רוצה או איננו יכול או אולי איננו רוצה ואיננו יכול כאחד לאכוף את החלטותיו על הפלסטינים עצמם, אין כל סיכוי שהסכם כזה יתממש.

טלי ליפקין שחק: ספר לנו מחדרי חדרים, דב וייסגלס, בסוף איך זה עובד בין הקברניטים לבין הנושאים ונותנים, ואם הקברניטים נותנים נקודות עיקריות שעל פיהן צריך להתנהל המו"מ.

עו"ד דב וייסגלס: כשזה עובד, איך זה עבד אצל אותו קברניט שזכיתי לשרת, היינו מקבלים ממנו את ההנחיות הבסיסיות הכלליות כפי שהכרנו אותם היטב, היינו מקבלים ממנו את שרטוט הקווים האדומים, את גבולות המגרש והיינו נושאים ונותנים כל עוד שהיינו בתוך תחומי ההנחיות, אז מידת החירות הניסוחית המילולית והמשפטית, שניתנה לנו הייתה גדולה מאד, זה היה חלק מסגולתו והיכולת לעבוד עם אנשים, אבל ברור שקביעת המסגרת הייתה כל כולה בידיו. אנחנו עסקנו בהסדרים מאד נקודתיים, מאד מצומצמים, כמו הסדר עקבה, כמו הבנות שארם אל-שיח, שהיו ביסודם הסדרים מאד מעשיים של הפסקת אש, הסדרי מבוקשים, מסירת ערים, הסדרים יותר טכניים במהותם. לא התיימרנו להגיע אל נושאי הסדר הקבע, שכרגע נידונים בנדיבות שכזו. לכן זה מו"מ שונה. זו מטלה הרבה יותר קשה, אבל אם אני חוזר למה שהיה אז היינו מקבלים הנחיות, היינו יודעים למלא אותם, לצקת בהם את התוכן אני אומר המילולי, המשפטי, הגרמטיקלי, הטכני, חוזרים ומקבלים אישור סופי.

טלי ליפקין שחק: יהיה נכון להניח שזה מאד תלוי באופיו או בעוצמתו של הקברניט, עד כמה הוא דומיננטי ונוכח גם אם מאחרי הקלעים של התהליך?

עו"ד דב וייסגלס: התשובה היא בהחלט כן. היינו נוהגים לומר כמובן שיש קברניטים שבאיזשהו מקום מתפקדים כרל"ש של עצמם. 

טלי ליפקין שחק: נזכיר אריאל שרון למי שאולי פיספס

עו"ד דב וייסגלס: אריאל שרון שהוא היה בהחלט איש של המדיניות הכוללת ידע היטב לשרטט כמו שאני אומר את היקפי הנושא וכל מה שהיה קשור בניסוחים ובתמליל ובמילים, ובמשפטים העיקריים והעצלים ואת מילות החיבור  ומילות הקשר. הוא סמך עלינו באופן מוחלט ונתן לנו מידה רבה של חירות לנהל את המו"מ כהבנתנו ואני חושב שאנחנו די יכולנו להשתבח בתוצאות.