כנס הסכם בתוך שנה-ייעוד, ארגון וניהול המו"מ
<< חזרה לרשימה

  כנס הסכם בתוך שנה

  ייעוד, ארגון וניהול המו"מ
ייעוד, ארגון וניהול המו"מ: במושב זה עסקו שלושה אישים בעלי ניסיון מעשי בניהול מו"מ ובעלי ידע תיאורטי נרחב בנושא המו"מ בהגדרת יעדי המו"מ לשנה הקרובה וכן במכאניזמים נדרשים לבנייה וניהול נכונים של מערכת מו"מ. אל"מ (מיל.) שאול אריאלי הגדיר, תוך הסתייעות במצגת, הצעה למערכת ניהול המו"מ בראשות ראש ממשלה, צוות שרים, ראש צוות מו"מ פוליטי ומנהלת מו"מ, שדרכה יועברו כל התשומות לדרג המדיני. עו"ד מוטי קריסטל חילק את דבריו לחמש נקודות עיקריות: בשלות תהליכית, הגדרת יעדי המו"מ, מבנה המו"מ תוך חלוקה לסוגיות ליבה ולסוגיות גנריות וניהול אלטרנטיבות. ד"ר רון פונדק עסק בחשיבותו של ערוץ חשאי במו"מ והרחיב את הדיון בנושא היחסים ושלבי המעבר בין ערוץ 2, ערוץ אחורי חצי רשמי, ערוץ אחורי וערוץ גלוי.