כנס הסכם בתוך שנה-תרומת מערכת הביטחון למו"מ
<< חזרה לרשימה

  כנס הסכם בתוך שנה

  תרומת מערכת הביטחון למו"מ
תרומת מערכת הביטחון למו"מ: ראשון הדוברים במושב זה, רא"ל (מיל.) אמנון ליפקין שחק, עסק בהגדרת חשיבות מערכת הביטחון בכל תהליך מו"מ וברעיונות לשילובה המיטבי בתהליך כזה, תוך שימת דגש על קיום משלב הרמוני בין ראשי מערכת הביטחון, והגדרת תחומי סמכות ברורה על ידי הדרג המדיני. אלוף (מיל.) שלמה גזית התמקד בשילוב מערכת הביטחון במו"מ באופן בו היא לא תפגע בתהליך, בצורך למעורבות גדולה יותר של משרד החוץ, בהמלצה לראשי המודיעין לקיים צנזורה מוקפדת יותר לגבי חומרים העוברים לידי הקברניטים, החובה על רה"מ לעבוד בתיאום מלא עם ראש השב"כ ומתן הסמכות לניהול המו"מ הביטחוני המקצועי למערכת הביטחון שתעבוד מול גורמי הביטחון מהצד הפלסטיני. עפר שלח התמקד בדרכים לחיזוק מעמד המערכת המדינית בישראל ביחס למערכת הביטחונית, בצורך לחזק את המועצה לביטחון לאומי כדרך לתת הכוונה מצד ההנהגה למערכת הביטחון, וצורך של התקשורת שלא לפגוע באחריות הכוללת של הדרג המדיני על ידי השמתו לשיפוט של הדרג הצבאי.